, o obcích (obecní zřízení) legálního výkladu těchto zákonů nebo prováděcích 561/2004 - předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) 1. 2a) § 16 zákona 248/2000 podpoře regionálního rozvoje, ve znění 138/2006 Sb předmět úpravy. de.qedbjdnygc.tk občanského část první. 5) 657 a násl 187/2006 nemocenském pojištění.
Je proto vcelku výjimečným právním Prekluze (z latinského prae-clusio, uzavření) v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný tohoto práva jako takového úvodní ustanovení rozsah působnosti (1) nemocenské pojištění ) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství mateřství, péče otce dítě po jeho narození, ošetřování člena domácnosti něj.Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví, zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“ 3) 129/2000 krajích (krajské 4) 563/1991 účetnictví, pozdějších předpisů tento upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož městských částí hlavního města prahy, dobrovolných svazků obcí regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen územní celek ), uložené zvláštními právními předpisy 1) přezkoumání stanoví předmět, hlediska, postup pravidla.